Úsek doplňkové péče a komunitního plánování

JménoFunkceTelefonE-mail
Stejskalová Jitka Mgr. vedoucí odboru, komunitní plánování 234 128 310 jitka.stejskalova@praha16.eu
Řepásková Daniela Mgr. veřejný opatrovník, kurátor pro dospělé 234 128 313 daniela.repaskova@praha16.eu


Sídlo úseku
náměstí Osvoboditelů 732/7, 153 00 Praha-Radotín (najít na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku doplňkové péče a komunitního plánování
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Popis činnosti
 • poskytuje pomoc občanům, kteří jsou ve výkonu trestu nebo propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, proti nimž je vedeno trestní řízení, občanům podmíněně propuštěným, žijícím nedůstojným způsobem života, problémovým občanům, propuštěným z ústavů a ochranné výchovy po dosažení zletilosti, osobám závislým na alkoholu, toxických látkách apod.
 • kurátor pro dospělé navštěvuje klienty ve věznicích
 • spolupracuje s Policií ČR, vězeňskou službou, Českým helsinským výborem, ústavy sociální péče, psychiatrickými léčebnami, zdravotními pojišťovnami, městskými policiemi, státními i nestátními subjekty při řešení bytové problematiky a v oblasti zaměstnání a sociálních dávek s Úřadem práce ČR
 • kontaktuje azylové domy a ubytovny pro přechodný pobyt
 • vypracovává s klientem individuální motivační plán, se stanovením jednotlivých dílčích kroků
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských, zdravotnických, psychologických a jiných pracovišť
 • jako veřejný opatrovník zastupuje osoby, jež byly zbaveny či jim byla omezena způsobilost k právním úkonům v soudem stanoveném rozsahu
 • vybírá vhodná zařízení pro hospitalizaci klientů
 • hospodaří s majetkem movitým i nemovitým svých klientů se souhlasem příslušného soudu
 • zajišťuje agendu občanských záležitostí pro MČ – gratulace k životním jubileím, dárkové balíčky
 • zajišťuje metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti sociálních služeb ve vztahu k uživatelům a poskytovatelům sociálních služeb (proces komunitního plánování)
 • zpracovává Komunitní plán rozvoje sociálních služeb MČ
 • připravuje jednotlivé projekty a vzájemně je koordinuje
 • organizuje veřejná setkání s občany k plánovaným projektům
 • podílí se na utváření grantové politiky MČ v sociální oblasti
 • informuje subjekty komunitního plánování o probíhajících grantových řízeních
 •  poskytuje odborné sociální poradenství
 • provádí terénní sociální šetření
 • ve spolupráci s Úřadem práce ČR zajišťuje v MČ veřejnou službu
 • obstarává sociální pohřby
 • řeší veškeré záležitosti v oblasti zdravotnictví, zdravotní péče a zdravotního pojištění svěřené zvláštními právními předpisy a Statutem hl. m. Prahy Městské části Praha 16, s výjimkou protidrogové prevence
 • úzce spolupracuje s Kanceláří úřadu v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence
 • při všech činnostech úzce spolupracuje s Hlavním městem Prahou a ostatními městskými částmi správního obvodu Praha 16.
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 17203 x