Úsek hospodářské správy

JménoFunkceTelefonE-mail
Holubová Michaela Bc. hospodářská správa 234 128 285 michaela.holubova@praha16.eu

Sídlo úseku
Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku hospodářské správy
 Pondělí 8.00 - 13.00 hod.-
 Středa-13.00 - 18.00 hod.

Popis činnosti
 • provádí drobné údržbářské práce dle potřeb zaměstnanců včetně údržby vozového parku
 • zajišťuje komplexní inventarizaci majetku ÚMČ (DKP, osobní karty, evidence movitého majetku)
 • vede pohyb skladů včetně kancelářských potřeb pro zaměstnance ÚMČ
 • obstarává úřední desku jako celek a vyvěšuje na ní písemnosti nevyhovující ustanovení čl. 1 části IV. včetně jejich zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup - na elektronické desce na webových stránkách MČ
 • vede evidenci automobilů, aktualizuje přehled osob, které užívají služební automobil
 • vede evidenci spotřeby pohonných hmot, kontroluje knihy jízd
 • v zimním období zajišťuje součinnost při provozu plynových kotelen
 • zajišťuje změny v identifikaci budov a kanceláří
 • vede evidenci kódů zaměstnanců a upravuje zabezpečení budov
 • zabezpečuje plnění povinností na úseku požární ochrany (zajištění požární techniky, dokumentace, pravidelné prohlídky, školení zaměstnanců) 
 • zajišťuje údržbu a úklid budov ÚMČ
 • uskladňuje ztráty a nálezy přijaté od občanů.
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 12127 x