Úsek rozpočtových vztahů

JménoFunkceTelefonE-mail
Feiferová Radka předpis nájmu 234 128 222 radka.feiferova@praha16.eu
Hustopecká Jana účetní 234 128 219 jana.hustopecka@praha16.eu
Chvátalová Gabriela účetní 234 128 223 gabriela.chvatalova@praha16.eu
Kopáčová Zdeňka účetní 234 128 221 zdenka.kopacova@praha16.eu
Kuhtzová Jitka pronájem obecního majetku, účetní ekonomické činnosti, Czech Point, vidimace 234 128 224 jitka.kuhtzova@praha16.eu
Němcová Alena mzdová účetní 234 128 228 alena.nemcova@praha16.eu
Ryvolová Lenka vnitřní kontrola, příspěvkové organizace, Czech Point, vidimace 234 128 226 lenka.ryvolova@praha16.eu


Sídlo úseku
náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku rozpočtových vztahů
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -Rozšířené úřední hodiny Pokladny 
 Pondělí8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Úterý 8.00 - 12.00 hod.  12.30 - 14.00 hod. 
 Středa 8.00 - 12.00 hod.  13.00 - 18.00 hod. 
 Čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 12.30 - 14.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Popis činnosti
 • rozpočet (sestavení, úpravy, plnění)
 • hospodaření MČ (kontrola, rozbory, kontrola hospodaření včetně organizačních složek MČ a příspěvkových organizací)
 • rozbory rozpočtu a hospodaření pro HMP
 • finanční vypořádání hospodaření roku
 • hospodářská (ekonomická) činnost MČ
 • evidence nájemních smluv obecního majetku
 • předpisy plateb pro účetnictví, inflace, kontrola plateb
 • ekonomika školství správního obvodu Praha 16
 • daň z příjmu právnických osob za MČ
 • daň z přidané hodnoty MČ
 • evidence objednávek
 • běžný styk s komunální bankou
 • mimořádný styk s bankou
 • zřizování a rušení účtů
 • rozpočet a hospodaření Sociálního fondu zaměstnanců (SFZ)
 • agenda výherních hracích přístrojů
 • agenda výborů ZMČ (finanční, kontrolní) a likvidační komise
 • pokladní agenda, kontrola drobných vydání organizačních složek MČ, vydávání šeků
 • styk s poštou navazující na hospodaření MČ
 • mzdové účetnictví
 • povinné pojištění zaměstnanců
 • výkaznictví navazující na mzdovou agendu
 • účetnictví MČ
 • výkaznictví navazující na finanční účetnictví
 • evidence a likvidace, úhrady, příp. reklamace došlých faktur
 • vydávání faktur, přefakturace, kontrola plateb
 • přehled o finančním čerpání tepla, el. energie, vody, poplatků za telefon, odvoz odpadů za organizační jednotky a objekty MČ a další přehledy dle požadavků vedení MČ a ÚMČ
 • příprava podkladů pro finanční účetnictví
 • protest směnky
 • protest šeku
 • účast při uzavírání a otevírání veřejných sbírek povolovaných MHMP
 • zajišťování evidence a manipulace s došlými fakturami a kompletní vyúčtování služeb - kontrola a příprava podkladů pro rozúčtování v oblasti bytového hospodářství
 • zpracování dat v programu DES
 • příprava podkladů pro uzavírání nájemních smluv na bytové i nebytové prostory
 • příprava podkladů pro žaloby
 • vyhotovování předpisů nájemného, při změnách vyhotovování hlášenek
 • zpracování upomínek dlužníkům
 • vedení seznamu pohledávek
 • vystavování evidenčních listů
 • evidování změn v počtu osob
 • evidování změn zařizovacích předmětů
 • zajišťování součinnosti s inkasním střediskem na platby
 • zpracování roční závěrky vyúčtování služeb a nájmů.
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 03.05.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 15891 x