Úsek sociálně právní ochrany dětí

JménoFunkceTelefonE-mail
Bíšková Veronika Mgr. náhradní rodinná péče 234 128 330 veronika.biskova@praha16.eu
Mastíková Nadežda Mgr. péče o rodinu a dítě 234 128 317 nadezda.mastikova@praha16.eu
Steffanová Vladimíra DiS. péče o rodinu a dítě 234 128 323 vladimira.steffanova@praha16.eu
Šenkýřová Kristýna DiS. péče o rodinu a dítě, kurátor pro děti a mládež 234 128 316 kristyna.senkyrova@praha16.eu
Veselá Lenka Bc., DiS. péče o rodinu a dítě 234 128 311 lenka.vesela@praha16.eu
Veselá Petra DiS. péče o rodinu a dítě 234 128 319 petra.vesela@praha16.eu

 

Sídlo úseku

náměstí Osvoboditelů 732/7, 153 00 Praha-Radotín (najít na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku místních příjmů a poplatků
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -


Popis činnosti

 • řeší narušení vzájemných vztahů v rodině, pomoc při úpravě styku na dobu před rozvodem a po něm, při stanovení výživného
 • vstupuje do jednání jako kolizní opatrovník v případě střetu zájmů rodiče a dítěte nebo v případě úmrtí obou rodičů do doby, než rozhodne soud
 • podává soudu návrhy pro náhradní rodinnou péči
 • sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných občanů než rodičů
 • věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní
 • poskytuje rodičům poradenskou činnost
 • provádí zákonem stanovený dohled nad nezletilými a sleduje jeho účinnost
 • účastní se soudních jednání jako kolizní opatrovník
 • navrhuje soudu nařízení ústavní výchovy, omezení, pozastavení nebo zbavení rodičovských práv, zrušení ústavní výchovy a výchovná opatření uložená soudem
 • spolupracuje se soudním vykonavatelem při výkonu rozhodnutí
 • řeší problematiku dítěte zneužívaného, zanedbaného a týraného
 • podává podnět na trestní stíhání v zájmu dítěte při podezření spáchání trestného činu proti dítěti
 • zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení
 • podává návrhy ve věcech určení rodičovství k nezletilému dítěti
 • vykonává úkony spojené s funkcí poručníka nebo majetkového opatrovníka
 • spolupracuje se zařízeními, v nichž se vykonává ústavní výchova, sleduje zde vývoj dětí a jejich návrat do rodiny
 • zajišťuje agendu náhradní rodinné péče
 • komplexně zpracovává agendu pěstounské péče, včetně administrace dohod o výkonu pěstounské péče 
 • projednává dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, přestupky na úseku sociálních věcí a úseku zdravotnictví
 • spolupracuje s komisí pro sociálně-právní ochranu dětí pro území správního obvodu Praha 16
 • spolupracuje s Klubem mládeže Radotín.
Potřebuji vyřídit
Formuláře
Aktualizováno: 01.09.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 22219 x