Usnesení zastupitelstva č.11

Uzavření Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhými směňujícími Janem Šupáčkem, Praha-Radotín, Otakarem Šupáčkem, Řevnice, a Danou Šupáčkovou, Řevnice, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2505/5 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako část „a“ o výměře 14 m2, části pozemku parc.č. 2589/4 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako část „b“ o výměře 58 m2 (společně označených Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako pozemek parc.č. 2589/8 o výměře 73 m2) a části pozemku parc.č. 2590/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako pozemek parc.č. 2590/3 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1316/1 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako pozemek parc.č. 1316/3 o výměře 141 m2 v podílovém spoluvlastnictví Jana Šupáčka, Otakara Šupáčka a Dany Šupáčkové, včetně finančního vyrovnání rozdílu ve výměře směňovaných pozemků ze strany Městské části Praha 16 ve výši stanovené Znaleckým posudkem č. 12554-2332/2020

Číslo zastupitelstva: 14
č. 11
Ze dne 29.03.2021

s o u h l a s í

s uzavřením Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhými směňujícími Janem Šupáčkem, Praha-Radotín, Otakarem Šupáčkem, Řevnice, a Danou Šupáčkovou, Řevnice, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2505/5 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako část „a“ o výměře 14 m2, části pozemku parc.č. 2589/4 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako část „b“ o výměře 58 m2 (společně označených Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako pozemek parc.č. 2589/8 o výměře 73 m2) a části pozemku parc.č. 2590/1 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako pozemek parc.č. 2590/3 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1316/1 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3853-239/2020 jako pozemek parc.č. 1316/3 o výměře 141 m2 v podílovém spoluvlastnictví Jana Šupáčka, Otakara Šupáčka a Dany Šupáčkové, včetně finančního vyrovnání rozdílu ve výměře směňovaných pozemků ze strany Městské části Praha 16 ve výši stanovené Znaleckým posudkem č. 12554-2332/2020.
Zveřejněno: 08.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 107 x