Usnesení zastupitelstva č.10

Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávající společností Lipno nature s.r.o., IČ: 01816896, Pobřežní 394/12, Praha 8-Karlín, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 2830/5, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 396 m2

Číslo zastupitelstva: 14
č. 10
Ze dne 29.03.2021

s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o koupi nemovité věci mezi kupující Městskou částí Praha 16 a prodávající společností Lipno nature s.r.o., IČ: 01816896, Pobřežní 394/12, Praha 8-Karlín, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 2830/5, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 396 m2.
Zveřejněno: 08.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 96 x