Usnesení zastupitelstva č.15

Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, k tíži pozemku parc.č. 357/35 v k.ú. Radotín

Číslo zastupitelstva: 13
č. 15
Ze dne 20.01.2021

s o u h l a s í 

s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, k tíži pozemku parc.č. 357/35 v k.ú. Radotín.

Zveřejněno: 27.01.2021 – Martina Stará ; Přečteno 201 x