Usnesení zastupitelstva č.16

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14215/2049296 k tíži pozemku parc.č. 2514 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5

Číslo zastupitelstva: 13
č. 16
Ze dne 20.01.2021

s o u h l a s í 

s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14215/2049296 k tíži pozemku parc.č. 2514 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5.  
Zveřejněno: 27.01.2021 – Martina Stará ; Přečteno 189 x