Usnesení zastupitelstva č.9

Uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a manželi Lukášem Koubkem, Praha-Radotín, a Jitkou Koubkovou, Praha-Radotín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2628/12 o výměře 81 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 2312/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2312/13 o výměře 17 m2 ve společném jmění manželů Koubkových, s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16

Číslo zastupitelstva: 13
č. 9
Ze dne 20.01.2021

s o u h l a s í 

s uzavřením směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a manželi Lukášem Koubkem, Praha-Radotín, a Jitkou Koubkovou, Praha-Radotín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2628/12 o výměře 81 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 2312/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2312/13 o výměře 17 m2 ve společném jmění manželů Koubkových, s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16.
Zveřejněno: 27.01.2021 – Martina Stará ; Přečteno 198 x