Usnesení zastupitelstva č.9

Uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Pavlem Markem, Černošice, jejímž předmětem je prodej pozemků pod zděnými garážemi v jeho vlastnictví parc.č. 1108/109, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 a parc.č. 1108/110, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2

Číslo zastupitelstva: 14
č. 9
Ze dne 29.03.2021

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Pavlem Markem, Černošice, jejímž předmětem je prodej pozemků pod zděnými garážemi v jeho vlastnictví parc.č. 1108/109, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 a parc.č. 1108/110, zastavěná plocha.

Zveřejněno: 08.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 95 x