V Praze platí od 11. do 13. května zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech

Aktualizace z 11. května 2022: Výstraha platí nově od 11. května do odvolání. Prodloužení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zveřejněno na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy

Na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav, platí v Praze od půlnoci 11. května do půlnoci 13. května nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.


Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru. 

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení. 

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zveřejněno na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy

Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 26.4.2019, je k dispozici na portálu Praha.eu

Zveřejněno: 10.05.2022 – Eva Javorská   |   Aktualizováno: 11.05.2022 – Eva Javorská ; Přečteno 809 x