V Praze platí od 22. června zákaz rozdělávání ohňů

V Praze platí od 22. června, od 12 hodin, až do odvolání, zákaz rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Český hydrometeorologický ústav totiž dnes vydal výstrahu před nebezpečím požáru. 

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se považuje:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje,
 • lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
 • sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 metrů od jejich okraje,
 • plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání pyrotechnických výrobků,
 • používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zveřejněno na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy

Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 26.4.2019, je k dispozici na portálu Praha.eu

ℹ️ Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (pdf, 32 kB) 
ℹ️ Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy
Zveřejněno: 22.06.2022 – Eva Javorská ; Přečteno 679 x