V Šárově kole proběhla zkouška mobilního hrazení protipovodňových opatření

V úterý 28. května se v Šárově kole uskutečnila premiérová zkouška montáže mobilních prvků protipovodňového opatření. Šlo o více než třicet vchodů a vjezdů, kam se jednotlivá hradidla instalovala, a to podle předem připraveného plánu. 

Testování se zúčastnili zástupci radotínské radnice včetně starosty Karla Hanzlíka a jeho zástupce Miroslava Knotka, pracovníci Správy služeb hlavního města Prahy, Technických služeb Praha – Radotín, radotínské jednotky sboru dobrovolných hasičů a specializované dodavatelské firmy.

Mobilní prvky budou uskladněny v novém kontejneru, který bude připraven v areálu technických služeb, a tedy přímo v Radotíně, na rozdíl od současné situace, kdy jsou mobilní prvky protipovodňových opatření deponovány v pražské Dubči. Čas nutný k dovezení, přípravě a instalaci protipovodňových opatření v Šárově kole je odhadován zhruba na čtyři hodiny.

Šárovo kolo leží hned vedle řeky Berounky a během povodní v letech 2002 a 2013 šlo o jednu z nejpostiženějších oblastí v Radotíně. Jedná se tak o další dokončenou a velkou investiční akci Městské části Praha 16 téměř za 57 milionů korun, která zahrnovala hlavně opatření vedoucí ke zmírnění náporu velké vody. 

Karel Hanzlík„Radotínská radnice chce tuto oblast a oblast kolem Výpadové ulice ochránit celkově, a to budoucí realizací ochranného hliněného valu, který se bude táhnout od východu a bude zabraňovat zaplavení rozlévající se vodou od soutoku Vltavy s Berounkou. Měl by se postavit po vyřešení majetkoprávních poměrů dotčených pozemků při budování sportovně rekreačního areálu,“ uvedl starosta Městské části Praha 16 Karel Hanzlík. 

Původně zde totiž stával starý a již nefunkční ochranný val s nezabezpečenými vjezdy na pozemky. Zemní násep byl tedy zbourán a nahrazen betonovou ochrannou zdí navrženou na 20letou povodeň, navíc s půlmetrovou rezervou. Maximální výška zdi je 1,3 metru a celková délka je 447 metrů. Podél celé zdi byl položen nový chodník, nemělo by tak již docházet ke kolizi chodců, cyklistů a motorových vozidel.

Stavební práce opatření proti dynamickým účinkům povodně zahrnovaly ještě splaškovou kanalizaci, obnovu vodovodního řadu, rozšíření komunikace, nový chodník, nová parkovací stání a v neposlední řadě i přeložky elektrických a telefonních kabelů, kabelové televize, rozhlasu a veřejného osvětlení.

Test mobilního hrazení, Šárovo kolo, 28.5.2019

Test mobilního hrazení, Šárovo kolo, 28.5.2019 Test mobilního hrazení, Šárovo kolo, 28.5.2019 Test mobilního hrazení, Šárovo kolo, 28.5.2019 Test mobilního hrazení, Šárovo kolo, 28.5.2019

Test mobilního hrazení, Šárovo kolo, 28.5.2019

Více snímků ve fotogalerii
Zveřejněno: 30.05.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 620 x