V aule se diskutovalo o železnici

Ve středu 26. února 2020 proběhla takřka čtyřhodinová diskuze ke státem připravované akci - optimalizaci a modernizaci železniční tratě v úseku Praha-Smíchov až Praha-Radotín, které se zúčastnili zástupci investora (SŽ), zhotovitelů (EUROVIA CS), projektanta (SUDOP), veřejné dopravy (ROPID) a radotínské radnice, kteří veřejnou debatu v nové školní aule organizovali.

Večera moderovaného radotínským starostou Karlem Hanzlíkem se zúčastnilo přibližně 300 občanů z Radotína a okolí a svými mnohdy podnětnými dotazy rozproudili živou diskuzi na různá témata, týkajících se dopravních omezení, které optimalizace železnice přinese již v nejbližších dnech.

Veřejná diskuze k optimalizaci železnice, 26.2.2020

V úvodní části představil zástupce Správy železnic celý projekt, časový harmonogram a postupy stavebních prací a zároveň odpověděl na velmi častý dotaz "Proč bude trvat výměna železničního mostu a další stavební práce tak dlouho?". Starosta uvedl nejdůležitější přínosy stavby – zvýšení bezpečnosti a kapacity vlakové přepravy, zvýšení rychlosti a spolehlivosti spojů, bezpečnější a pohodlnější přístup k vlakům a snížení hlukové zátěže pro Radotín a požádal o trpělivost občanů během výstavby. Rovněž apeloval na zástupce zhotovitelské firmy, aby stavební práce prováděli s maximálním ohledem na okolní zástavbu, která je v bezprostřední blízkosti modernizace železniční tratě a na již tak omezenou dopravu.

První etapa, která bude probíhat od 9. března do 9. prosince 2020 a nejvíce zasáhne do dopravy v Radotíně, bude výměna mostního oblouku a tím pádem uzavření jeho podjezdu. Aby nebyl výrazně omezen vlakový provoz, bude se most stavět ve dvou částech tak, aby vždy fungovala jedna kolej.

Veřejná diskuze k optimalizaci železnice, 26.2.2020

Mezi velmi časté dotazy patřila

Veřejná doprava:
Od 14. července do 9. prosince pocítí omezení i vlaková doprava. Ve špičkách nebudou jezdit vlaky, které odjíždí přímo z Nádraží Radotín, což zaviní ještě přeplněnější vlaky, než jsou již teď. ROPID se pokusí nasadit dvoupodlažní vagony a zároveň zváží zrušení oddělení 1. třídy v těchto vlacích, bohužel náhradní autobusová doprava není možná kvůli nedostatku řidičů.

Nabízela se možnost vlakové trasy přes Branický most, bohužel ve stejné době bude probíhat rekonstrukce tratě mezi Hostivaří a hlavním nádražím a nebude zde prostor pro odkloněné vlaky z Radotína.

Autobusové linky budou jezdit po již zveřejněných objízdných trasách a stále se vyjednává o zřízení dočasného miniterminálu pod Albertem pro linky 245 a 248. Z důvodu ukončení linky 244 na Nádraží Radotín bude posílena linka 248 na parametry linky 244.
Školní linky 261 a 269 budou zachovány a budou jezdit po objízdných trasách.
Zřízení dočasné zastávky na starém sídlišti v blízkosti podchodu a zastávky linky 244 za podchodem se neplánuje kvůli zóně 30 a hustotě dopravy v oblasti škol.

Individuální doprava, parkování a objížďky:
V době od 9. března do 9. prosince 2020 doporučujeme se pokud možno vyhnout Radotínu a využívat širší objízdné trasy. Nejen kvůli problémům, které přinese značné dopravní omezení v Radotíně, ale i problému s parkováním automobilů, které stávaly na odstavných plochách za nádražím a u přejezdu, tyto plochy však nejsou určeny k parkování a plocha za nádražím bude využívána stavbou.
Vožení dětí do školy - doporučujeme se vyhnout odvozu dětí až ke škole a využití buď školní linky nebo pěší trasy, viz. MAPA.

Různé:
Chystaná investiční akce Centrum Radotín nebude probíhat v době optimalizace železnice.
Panelová cesta na Rymáni - tato cesta bude využívána stavbou a vozidly IZS, pro znepřístupnění ostatní dopravy na ní bude umístěna zamykatelná závora.
Protihlukové stěny - budou v délce cca 2 kilometrů, jejich vzhled se ještě řeší, zástupci radnice se zúčastní jednání ohledně vzhledu stěn, které proběhne v červnu.
Proč končí rekonstrukce tratě u fotbalového hřiště a ne na konci Radotína (včetně železničního přejezdu u Staňkovky) - není stále dořešeno, jak bude vést železniční trať přes Černošice (je možnost rozdělení tratě, kdy část půjde přes a část kolem Černošic). Přejezd u Staňkovky je plánován jako nadjezd a jeho stavba omezí dopravu minimálně.

Prezentace optimalizace železnice od zhotovitele
Prezentace optimalizace železnice od investora
Reportáž TV Praha

optimalizacezeleznice.praha16.eu

Vloženo: 28.02.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 2337 x