V pondělí jednali radotínští zastupitelé

V pondělí 29. března 2021 se v aule radotínské základní školy konalo XIV. řádné jednání Zastupitelstva městské části Praha 16.

Jedním z důležitých bodů programu byly informace o hospodaření městské části za celý rok 2020. K datu 31. prosinci 2020 byl výsledek hlavní (rozpočtové) činnosti v rozpočtovém přebytku ve výši 11.609.332,38 Kč a zisk v činnosti ekonomické (podnikatelské) ve výši 12.208.170 Kč.

Dalšími důležitými body bylo schválení návrhu přidělení dotací v rámci radotínskou radnicí vyhlášeného dotačního programu na podporu volnočasových aktivit, sportu a kultury na rok 2021, tak, jak doporučila hodnotící komise na svém zasedání dne 8. března 2021.
Dále projednalo úlevy na nájemném pro podnikající právnické a fyzické osoby, které si od městské části pronajímají komerční prostory a plochy a byla jim (či je) kvůli usnesení Vlády ČR ze dne 5. října 2020 a souvisejících karanténních opatření omezena či znemožněna jejich činnost. Tato úleva byla zastupiteli schválena v podobě 50 a 100 % nájemného po dobu 3 měsíců, jak již schválila Rada městské části Praha 16 svým usnesením z 18. listopadu 2020.


Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, 29. března 2021 Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, 29. března 2021 Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, 29. března 2021 Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, 29. března 2021

Zastupitelé rovněž schválili i směnu pozemků u restaurace Rozmarýn. Tyto pozemky jsou potřeba pro stavbu nové lávky pro pěší a cyklisty, jež povede z náměstí Osvoboditelů do rozšířeného podchodu vyúsťujícího do ulice Felberova a Ke Zděři. Lávka, která by měla být zhotovena podél nové železniční mostní konstrukce postavené v rámci „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), umožní bezpečné spojení centrální části Radotína s oblastí se školními objekty.

Zastupitelé si mohli poprvé vyzkoušet nová hlasovací zařízení, která pořizují i audio záznam jednání. V případě, že si zastupitelé odsouhlasí, aby bylo pořizování a zveřejňování záznamu jedním z bodů Jednacího řádu zastupitelstva, budou další jednání zveřejněna i na oficiálních webových stránkách městské části.


Zveřejněno: 31.03.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 392 x