Volby do obecních zastupitelstev a Senátu

Volby do Senátu Parlamentu České republiky, do Zastupitelstva městské části Praha 16 a volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční začátkem října 2018.

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., která byla rozeslána 31. května 2018, byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, a to včetně zastupitelstev městských částí ve správním obvodu Praha 16.

Volby se budou konat v pátek 5. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. V případě 2. kola volby do Senátu Parlamentu České republiky se tato uskuteční v pátek 12. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 13. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Do Zastupitelstva hlavního města Prahy se bude volit 65 členů zastupitelstva. Do zastupitelského sboru v Praze 16 (Radotíně) bude zvoleno 15 členů zastupitelstva.

Jak to bude při komunálních volbách? 
Právo volit má v těchto komunálních volbách vedle státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v Městské části Praha 16 přihlášen k trvalému pobytu, také státní občan členského státu Evropské unie, který splňuje rovněž obě tyto podmínky a současně požádá o zápis do dodatku stálého seznamu voličů vedeného každým úřadem.

Voličské průkazy se při těchto volbách nevydávají. Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 16 mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, dále pak nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů (dále jen „volební strany“). 

Kandidátní listiny je třeba podat nejpozději do 31. července 2018 do 16.00 hod. V případě Městské části Praha 16 přijímá podání Odbor občansko správní Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín, kancelář č. 7 v přízemí budovy. 

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina bude zaregistrována, může delegovat nejpozději do 5. září 2018 do 16.00 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku. Nebude-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje členy na neobsazená místa starosta. Na území Městské části Praha 16 je vytvořeno 8 volebních okrsků (16001 až 16008). 

Průběh senátních voleb v Praze 16
Senátní obvod č. 17 – Praha 12 podle zákona č. 247/1995 Sb., zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha - Kunratice, Praha - Šeberov, Praha - Újezd, Praha - Libuš, Praha - Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou katastrálními územími Hodkovičky a Lhotka.

Podmínky výkonu volebního práva a organizaci voleb upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

Voličem je pouze státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. To znamená, že volič, který je hlášen k trvalému pobytu v některé z městských částí správního obvodu Praha 16, může na voličský průkaz hlasovat pouze v některé městské části spadající do volebního obvodu č. 17 (seznam viz výše). O vydání voličského průkazu bylo možno a lze podat žádost osobně nebo písemným podáním již ode dne vyhlášení voleb prezidentem republiky.
Zveřejněno: 20.07.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3902 x