• Výroční zpráva za rok 2020

    17.02.2021 / Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 16 za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Vyhlášení výběrového řízení

    09.02.2021 / Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Odboru sociálního, Úsek sociálně právní ochrany dětí s nástupem od 1. dubna 2021. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 10. března 2021.