Vydávání cestovních dokladů

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Ve správním obvodu Prahy 16 lze podat žádost o vydání cestovního pasu u Úřadu městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, Praha–Radotín, náměstí Osvoboditelů 21/2a. 
Úřední hodiny

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě je občan povinen předložit:

 • předchozí cestovní pas
 • platný občanský průkaz
 • rodný list žadatele – při podání žádosti  o vydání cestovního pasu pro občana mladšího 18 let
 • platný občanský průkaz občana mladšího 15 let, pokud  jej vlastní
 • správní poplatek viz změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018 

Při podání žádosti o vydání e –pasu je občan povinen předložit:

1) Pro žadatele ve věku do 15 let:

 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)
 • platný občanský průkaz občana mladšího 15 let (pokud mu byl vydán)
 • rodný list žadatele (občana mladšího 15 let)
 • předchozí cestovní pas
 • správní poplatek ve výši 100 Kč

Při podání žádosti o vydání e-pasu je nutná osobní přítomnost žadatele od jeho narození z důvodu pořízení fotografie a otisků prstů (biometrických údajů do cestovního pasu) a zákonného zástupce (rodiče), který stvrdí souhlas s vystavením e-pasu svým podpisem na žádosti.

2) Pro žadatele ve věku 15 – 18 let:
 • platný občanský průkaz žadatele (občana ve věku 15 - 18 let)
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)
 • rodný list občana ve věku 15 – 18 let
 • předchozí cestovní pas
 • správní poplatek 600 Kč

Žádost o vydání cestovního dokladu může podat občan starší 15 let; pokud je nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem nebo se zákonný zástupce (rodič) k příslušnému úřadu dostaví osobně spolu se žadatelem.

3) Pro žadatele ve věku nad 18 let:
 • platný občanský průkaz
 • předchozí cestovní pas
 • doporučujeme rodný list pro upřesnění místa narození (v případě nesouladu údajů v informačním systému evidence obyvatel)
 • správní poplatek ve výši 600 Kč

Při podání žádosti o vydání e-pasu je nutná osobní přítomnost žadatele z důvodu pořízení biometrických údajů do cestovního pasu.

Fotografie občana a vlastnoručně vyplněná žádost se v případě podání žádosti o vydání e-pasu nepředkládají. 

Žadatel je povinen uvést v žádosti pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Nemůže-li prokázat pravdivost požadovaných údajů, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění.

Cestovní doklad může převzít:
 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let
 • zákonný zástupce občana omezeného na svéprávnosti
 • cestovní doklad může občan převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti. Pokud podal žádost u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání. 

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

K podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými prvky se žádost nevyplňuje.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za vydání cestovního pasu se platí v hotovosti i platební kartou, a to při podání žádosti o vydání CP:
 1. Cestovní pas ve zkrácené lhůtě viz změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018 
 2. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ("e-pas")
 • do 15 let částka 100 Kč
 • nad 15 let částka 600 Kč
Stručně Úplné znění