Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Odboru živnostenského. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 14. října.

Úřad městské části
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16

vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA ODBORU ŽIVNOSTENSKÉHO 

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU

Místo výkonu práce: Praha

Předpokládaný termín nástupu: 1.11.2019

Platová třída: 10.

Popis pracovní činnosti:

a) výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání vyplývajících ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění,
b) zajišťování agendy v oblasti přenesené působnosti dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění, 
c) výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání – registrace, metodická, konzultační a poradenská činnost v rozsahu působnosti živnostenského úřadu. 

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2) Další stanovené podmínky: 

a) vzdělání minimálně vyšší odborné, 

b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),

c) komunikační schopnosti a příjemné vystupování,

d) psychická odolnost, samostatnost, vysoká flexibilita, 

e) trpělivost, spolehlivost a pečlivost.

 

Výhody uchazeče:

a) praxe ve veřejné správě,

b) znalost právní úpravy živnostenského podnikání (zákon o živnostenském podnikání a související předpisy, správní řád, občanský zákoník),

c) prokázání zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, nejlépe pro správní činnost při správě živnostenského podnikání.


Nabízené zaměstnanecké výhody:

a) 5 týdnů dovolené,

b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),

c) osobní příplatek (po zkušební době), 

d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu, vitamínové prostředky na celý rok, 

e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání anglického jazyka,

f) volitelná část pracovní doby,

g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,

h) přátelské prostředí menšího úřadu.


Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),

b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,

c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,

d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.


Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 14.10.2019 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Bc. Jarmila Szóová, tel.: 234 128 410.

Praha 9. září 2019

Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16


Vloženo: 09.09.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1194 x