Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Oddělení informatiky odboru Kancelář úřadu s nástupem od 1. března 2023. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 15. února 2023 do 12 hodin.


Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ INFORMATIKY ODBORU KANCELÁŘ ÚŘADU

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 1.3.2023
Platová třída: 12. 

Popis pracovní činnosti:
a) vedení Oddělení informatiky úřadu zajišťujícího činnosti pro úřad a organizační složky zřízené Městskou částí Praha 16,
b) komplexní správa informačních a komunikačních technologií na úrovni obce s rozšířenou působností (samospráva, státní správa), 
c) zabezpečování systémové správy sítě a uživatelské podpory pro více než 100 uživatelů,
d) aktivní administrace všech prvků ICT a řízení procesů jejich optimalizace,
e) dohled nad všemi IS a zajištění kybernetické bezpečnosti systémů,
f) příprava a realizace Dlouhodobé koncepce rozvoje informačních technologií MČ Praha 16,
g) příprava a realizace zadávacích řízení na nákup zboží a odborných specializovaných služeb.

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.
2) Předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění.

3) Další stanovené podmínky:
a) vzdělání minimálně středoškolské s maturitou,
b) znalosti o informačních systémech veřejné správy v ČR a hlavním městě Praze,
c) vynikající praktické znalosti práce v rámci IS (informační systémy veřejné správy, IS datových schránek) a s PC (např. Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
d) psychická odolnost a samostatnost,
e) schopnost řídit tým podřízených, organizační a komunikační dovednosti,
f) vysoká flexibilita, spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.
Výhody uchazeče:
a) zkušenosti s řízením pracovního týmu,
b) praxe v obdobné pozici v orgánu veřejné moci,
c) znalost administrace Microsoft Windows server 2016, Ginis, VITA SW, spisové služby, zálohování síťových aktivních prvků,
d) řidičské oprávnění skupiny B,
e) znalost anglického nebo německého jazyka.
Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době),
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu,
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání anglického jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
h) přátelské prostředí menšího úřadu.
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,
c) motivační dopis s návrhem organizace a řízení nově utvářeného oddělení a přechodu od systémové podpory ze strany externích dodavatelů na interní správu všech IS,
d) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,
e) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona,
f) lustrační osvědčení a čestné prohlášení (nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971) v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a), b), d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 15.2.2023 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Ing. Pavel Jirásek, tel.: 234 128 200.

Praha 25. leden 2023

Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16
Zveřejněno: 25.01.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 350 x