Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentka/referent Podatelny Odboru občansko správního s nástupem od 1. března 2023. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 15. února 2023 do 12 hodin.


Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA
ODBORU OBČANSKO SPRÁVNÍHO  (PODATELNA)

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 1.3.2023
Pracovní úvazek: plný (možnost sjednání kratšího úvazku)
Platová třída: 7. 

Popis pracovní činnosti:
a) evidování a vyřizování příchozí a odesílané pošty Městské části Praha 16 v analogové i digitální podobě,
b) poskytování základních informací o chodu úřadu občanům,
c) obsluha telefonní ústředny, 
d) přijímání a evidence požadavků na hlášení v místním rozhlase, vedení agendy plakátování na veřejných plakátovacích plochách 
e) vysílání pravidelné relace v místním rozhlase, v případě potřeby zajištění mimořádného hlášení,
f) evidování a zpracovávání souhrnného přehledu o stížnostech, peticích a o poskytování informací.

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1a odst. 2 zákona.
2) Další stanovené podmínky:

a) vzdělání minimálně středoškolské s maturitní zkouškou,
b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, právní informační systém),
c) komunikační schopnosti a příjemné vystupování,
d) psychická odolnost, samostatnost, flexibilita,
e) spolehlivost, pečlivost, pozitivní přístup k práci.

Výhody uchazeče:
a) praxe ve veřejné správě,
b) zkušenosti se spisovou službou a elektronickou podatelnou,
c) zkušenosti s administrativně technickou podporou při přípravě voleb.

Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době),
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu,
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání cizího jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
h) přátelské prostředí menšího úřadu.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 15.2.2023 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Mgr. Bc. Zuzana Högerová, tel.: 234 128 240.

Praha 25. leden 2023

Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16
Zveřejněno: 25.01.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 408 x