Výroční zpráva za rok 2001

Městská část Praha 16
Úřad městské části
Václava Balého 23, 153 00 Praha – Radotín

Výroční zpráva za rok 2001
o činnosti v oblasti zákona o svobodném přístupu k informacím

Úřad Městské části Praha 16 jako povinný subjekt zveřejňuje ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
tuto výroční zprávu za rok 2001.

 a) Počet podaných žádostí o informace:

Tři

 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Žádné

 c) Opis podstatných částí rozsudku soudu:

Žádný

 d) Výsledky řízení o sankcích:

Žádné

 e) Další informace:

Všechny informace se týkaly stavu ovzduší v městské části

V Praze dne 1. 2. 2002

Pavel Čornej
tajemník ÚMČ Praha 16

Zveřejněno: 28.01.2005 –testovací účet ; Přečteno 7648 x