Výroční zpráva za rok 2002

Městská část Praha 16
Úřad městské části
Václava Balého 23, 153 00 Praha – Radotín

Výroční zpráva za rok 2002
o činnosti v oblasti zákona o svobodném přístupu k informacím

Úřad Městské části Praha 16 jako povinný subjekt zveřejňuje ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
tuto výroční zprávu za rok 2002.

 a) Počet podaných žádostí o informace:

Čtyři

 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Čtyři

 c) Počet opis podstatných částí rozsudku soudu:

Žádný

 d) Počet výsledků řízení o sankcích:

Dvacet jedna

V Praze dne 15. 2. 2003


Pavel Čornej
tajemník ÚMČ Praha 16

Zveřejněno: 27.01.2005 –testovací účet ; Přečteno 7777 x