Výroční zpráva za rok 2005

Městská část Praha 16
Úřad městské části
Václava Balého 23, 153 00 Praha 16 – Radotín

Výroční zpráva za rok 2005
o činnosti v oblasti zákona o svobodném přístupu k informacím

Úřad městské části Praha 16 jako povinný subjekt zveřejňuje ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
tuto výroční zprávu za rok 2005.

Počet podaných žádostí o informace: Tři
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Žádné
Opis podstatných částí rozsudku soudu: Žádný
Výsledky řízení o sankcích: Žádné


 V Praze dne 20.1.2006
Pavel Čornej
tajemník ÚMČ Praha 16

Zveřejněno: 20.01.2006 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8265 x