Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Úřad městské části Praha 16 jako povinný subjekt zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tuto výroční zprávu za rok 2006.

 

Počet podaných žádostí o informace

1

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí rozsudku soudu

0

Poskytnuté výhradní licence

0

Stížnosti podané podle § 16a

1

   Důvod podání stížnosti

účtování nákladů za vyhledávání a zpracování informace

   Způsob vyřízení stížnosti

rozhodnutí DOP MHMP o odvolání

V Praze dne 19.3.2007
Ing. Pavel Jirásek, tajemník ÚMČ Praha 16

Zveřejněno: 19.03.2007 –testovací účet ; Přečteno 7037 x