Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Úřad městské části Praha 16 jako povinný subjekt zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tuto výroční zprávu za rok 2007.

Počet podaných žádostí o informace: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
Poskytnuté výhradní licence: 0
Stížnosti podané podle § 16a:  0
   Důvod podání stížnosti:  -
   Způsob vyřízení stížnosti: -

V Praze dne 25.1.2008


Ing. Pavel Jirásek
tajemník ÚMČ Praha 16

Zveřejněno: 28.01.2008 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 5516 x