Zábor veřejného prostranství

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K žádosti o zábor je nutné přinést jednoduchý situační nákres.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Dle vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/2017 dle § 2 písmena a) je sazba dle účelu záboru 2 až 20 Kč/m2/den. Poplatek se hradí na účet ÚMČ Praha 16 nebo složenkou, případně osobně na pokladně ÚMČ Praha 16.
Stručně Úplné znění