Začne rekonstrukce křižovatky pod Korunou

Nejvytíženější radotínská křižovatka dostane více jízdních pruhů a nový most přes potok. Řidiči budou během stavby projíždět po vozovce přímo před Korunou.

V březnu začnou přípravné práce na rekonstrukci nejvytíženější křižovatky, kterou využívají řidiči přijíždějící od Černošic, od cementárny i ze směru od Výpadové ulice. Hlavní radotínské křížení silnic projde plánovanou úpravou, která povede ke zvýšení její kapacity. „Práce jsme s investorem a správcem komunikací domluvili až na dobu po dokončení nového podjezdu pod tratí, který se otevřel loni v prosinci. Zároveň musí úprava křižovatky skončit dříve, než se příští rok definitivně uzavře železniční přejezd v ulici Na Betonce,“ říká radotínský starosta Karel Hanzlík. Uzavřený přejezd bez nového silničního spojení by totiž zkomplikoval příjezd k parkovišti před Albertem i do lokality Na Betonce.

Největší novinkou bude čtvrtá větev křižovatky, která je důležitá i pro napojení plánovaného Centra Radotín. Stavbaři ji vybudují naproti příjezdu od Černošic, asi 15 metrů od stávajícího úzkého mostku vedoucího k úřadu v bývalé akumulátorce. Široký most bude mít tři jízdní pruhy, potok stavbaři v tomto úseku zatrubní v délce 30 metrů. „Všechny čtyři části nové křižovatky dostanou tři jízdní pruhy. Dva na příjezdu a jeden na odjezdu v každém směru,“ vysvětluje Miroslav Čepa ze společnosti D plus, která křižovatku projektovala. Investorem stavby je Technická správa komunikací, která se o hlavní silniční tahy v hlavním městě stará.

Vzhled budoucí křižovatky pod Korunou

Křižovatku budou i po její rekonstrukci řídit semafory. Novinkou bude tak zvaný bypass neboli oddělený průjezd pro auta směřující z Černošic na Výpadovou a dále do centra Prahy. Má zajistit plynulou jízdu auta v tomto nejvytíženějším směru. „Křižovatku bylo nutné kompletně zrekonstruovat nejen kvůli napojení na chystané Centrum Radotín, ale především vzhledem k narůstající dopravě. Data ukazují, že touto křižovatkou projíždí podobné množství aut jako před otevřením Pražského okruhu,“ uvádí starosta Karel Hanzlík.

Při měřeních, která se uskutečnila před příchodem koronaviru na přelomu roku 2019 a 2020, křižovatku každý den využilo asi 21 500 vozidel. „Varianta odklonění aut přijíždějících z Poberouní na pravý břeh Berounky s napojením na Strakonickou ulici není bohužel možná. Neumožňuje to nová legislativa vymezující aktivní záplavové zóny a také nesouhlas dotčených samospráv, přes jejichž katastry by obchvat vedl,“ vysvětluje Karel Hanzlík.

Kvůli rekonstrukci křižovatky je nutné dočasně otevřít vozovku procházející těsně pod Korunou, která se v ulici Na Výšince napojuje na hlavní silnici směřující k cementárně. Křížení před autoservisem projde dočasnou úpravou, aby policií schválenou objížďku mohly využívat autobusy. „Přestavba křižovatky bohužel přinese kácení dvanácti stromů. Náhradní výsadba je naplánovaná v počtu dvaadvaceti nových dřevin,“ říká Karel Hanzlík.

Nové stromy vytvoří základ pro plánovanou alej vedoucí podél potoka, která bude zelenou součástí nového Centra Radotín. Zahradníci vysazují v posledních měsících nové stromy po celém Radotíně. Přírůstky se pohybují ve stovkách kusů nových stromů. Částečně jako náhrada za vykácenou zeleň podél rekonstruované železniční trati, dílem jako zcela nová výsadba.

Autor: Petr Buček

Zveřejněno: 23.02.2021 – Eva Javorská   |   Aktualizoval: Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2030 x