Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín

Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1578/10 o výměře 243 m2 (pozemek okolo bytového domu č.p. 993/15) Družstvu Na Viničkách 993/15, IČ: 60194677, se sídlem Na Viničkách 993/15, Praha-Radotín. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 975/2021 ze dne 11. 8. 2021 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XVII/12/21 ze dne 22. 9. 2021.

Zveřejněno: 06.10.2021 – Stanislava Rašková ; Přečteno 135 x