Usnesení zastupitelstva č.12

Záměr prodeje pozemků parc.č. 1108/109, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 a parc.č. 1108/110, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 vlastníkovi staveb bez čp/če - zděných garáží postavených na pozemcích panu Pavlovi Markovi, Černošice

Číslo zastupitelstva: 13
č. 12
Ze dne 20.01.2021

s o u h l a s í 

se záměrem prodeje pozemků parc.č. 1108/109, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 a parc.č. 1108/110, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 vlastníkovi staveb bez čp/če - zděných garáží postavených na pozemcích panu Pavlovi Markovi, Černošice.
Zveřejněno: 27.01.2021 – Martina Stará ; Přečteno 208 x