Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/22 v k.ú. Radotín

Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi stavby bez čp/če - zděné garáže postavené na pozemku. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 9. 9. 2020 usnesením č. 655/2020 a Zastupitelstvem městské části Praha 16 usnesením č. XI/10/20 ze dne 30. 9. 2020.

Zveřejněno: 23.10.2020 – Stanislava Rašková ; Přečteno 219 x