Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1252/11 v k.ú. Radotín, včetně stavby skladu

Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1252/1, ostatní plocha v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1252/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, včetně stavby bez čp/če – skladu sportovních potřeb, provozovateli sportovního areálu „nový stadion“ Radotínskému sportovnímu klubu, z.s., IČ: 45251291, U Starého stadionu 2094/11, Praha-Radotín. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 1296/2022 ze dne 14. 9. 2022.

záměr pronájmu (pdf, 175 kB)

Zveřejněno: 26.09.2022 – Stanislava Rašková ; Přečteno 229 x