Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín

Městská část Praha 16 oznamuje záměr směny části pozemku parc.č. 521 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 215 m2 z celkové výměry 257 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 518 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 163 m2 z celkové výměry 5103 m2 ve vlastnictví společnosti HUGO INVEST s.r.o., IČ: 27450414, Křižíkova 53/52b, Praha 8-Karlín, včetně případného vyrovnání finančního rozdílu v ceně směňovaných pozemků.

Zveřejněno: 29.10.2020 – Stanislava Rašková ; Přečteno 426 x