Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín

Městská část Praha 16 oznamuje záměr směny části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín o výměře 1359 m2 z celkové výměry 1530 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3105/6 označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 3105/8 o výměře 393 m2 ve vlastnictví xxxx. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 981/2021 ze dne 1. 9. 2021 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XVII/9/21 ze dne 22. 9. 2021.

Zveřejněno: 06.10.2021 – Stanislava Rašková ; Přečteno 115 x