Záměr zřízení práva stavby

Městská část Praha 16 oznamuje záměr zatížení pozemků parc.č. 1252/1 a 1252/5 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16, věcným právem stavebníka SC Olympia Radotín z.s., IČO: 26644746, Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín, mít na pozemcích stavbu nazvanou „Budova sportovně – technického zázemí hřiště SC Radotín, Ke Zděři 1111, Praha-Radotín“. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 1. 9. 2021 usnesením č. 984/2021 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 22. 9. 2021 usnesením č. XVII/15/21.

Zveřejněno: 06.10.2021 – Stanislava Rašková ; Přečteno 111 x