Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd Základní školy Praha - Radotín pro školní rok 2021/2022 se kvůli současné situaci uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Potřebné formuláře je možno buď vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout od 25. do 31. března přímo ve škole. 

Dokumenty potřebné k zápisu je možné odevzdat od 6. do 12. dubna prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně ve škole (vhozením do speciální uzamčené schránky podle pokynů stanovených níže). 


Formuláře k zápisu
Stáhnete ze stránek www.skola-radotin.cz. Jedná se o tyto dokumenty: 
 1. Žádost o přijetí do 1. třídy (docx, 14 kB)
 2. Zápisní list (xlsx, 27 kB)
 3. Popřípadě Žádost o odklad školní docházky (doc, 27 kB)
  Rozhodnete-li se požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky, musíte k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

 4. Součástí dokumentů bude kopie obou stran občanského průkazu, kterým se dokládá bydliště zákonného zástupce (údaje o rodném čísle začerněte).
Pokud nemáte možnost si uvedené formuláře vytisknout, můžete si je vyzvednout v pracovních dnech od 25. do 31.3.2021 v době od 8 do 10 hodin v hale budovy 2. stupně v Loučanské ulici (jedná se o hlavní vchod přímo pod schody). Zde bude umístěn stůl, na němž budou potřebné formuláře k dispozici. Přístup do haly bude umožněn jednotlivě po zazvonění na ředitele, zástupce ředitele nebo hospodářku školy. 

Podání žádosti
Zápis se uskuteční v pracovních dnech od 6.4. do 12.4.2021. Vyplněnou přihlášku a další formuláře je možné doručit následujícími způsoby: 
 1. Do datové schránky školy, ID schránky Základní školy Praha - Radotín: pnsmrg4.
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!) na skola-radotin@seznam.cz.
 3. Poštou (podací razítko musí být s datem 6. – 12.4.2021).
 4. Osobně.
  Osobní podání bude probíhat takto: V pracovních dnech od 6. do 12.4.2021 v době od 8.00 do 10.00 hodin bude v hale budovy 2. stupně umístěna uzamčená schránka na vyplněné formuláře k zápisu a stůl, na kterém bude jmenný seznam žáků, kteří dle matriky mají bydliště v Radotíně.
  Zákonný zástupce vloží do schránky jednu obálku s potřebnými a vyplněnými formuláři. Do seznamu na stole doplní u jména svého dítěte svůj podpis a datum podání formulářů. V případě, že jméno Vašeho dítěte nebude uvedeno v seznamu, doplníte jej do volných polí na konci seznamu.
  Každý den vždy v 10.00 hodin budou formuláře ze schránky vyndány a bude jim přiděleno registrační číslo, které bude uvedeno v tabulce při zveřejnění přijatých dětí. Toto číslo bude sděleno zákonným zástupcům sms zprávou na telefonní číslo uvedené v zápisním listu.
  Přístup do haly při zápisu v pracovních dnech od 6. do 12.4.2021 bude umožněn jednotlivě po zazvonění na ředitele zástupce ředitele, nebo hospodářku školy pouze v pracovní dny v době od 8.00 do 10.00.
Pokud chcete zvolit třídu s programem „Začít spolu“, napište zkratku“ ZAS“ do pravého horního rohu zápisního listu. Pokud nebude na zápisním listu tato zkratka, bude dítě automaticky zařazeno do klasické třídy.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

➡ Platná pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy
 • Trvalé bydliště zákonného zástupce (rodiče) a dítěte v Radotíně.
 • Kapacita třídy s programem Začít spolu je 25 žáků. Pokud bude přihlášen větší počet, než je kapacita jedné třídy a menší než 44 (2 třídy s minimálním počtem žáků 22), rozhodne se o umístění losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy, zástupce ředitele a zástupce Rady školy. Děti, které nebudou losem vybrány do třídy s programem Začít spolu, budou zařazeny do klasické třídy.

V případě potřeby a telefonické konzultace kontaktujte Mgr. Ivu Petrtýlovou, zástupkyni 1. stupně, na telefonu 721 865 961.
Zveřejněno: 08.03.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 675 x