Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo) včetně zápisu z jednání

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo) včetně zápisu z jednání - MŽP

Zveřejněno: 24.06.2022 – Michaela Holubová ; Přečteno 104 x