Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2018

Městská část Praha 16, IČ: 002 41 598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00, Praha – Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet MČ Praha 16 za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Městská část Praha 16, IČ: 002 41 598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00, Praha – Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet MČ Praha 16 za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Plné znění závěrečného účtu je v souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněno na elektronické úřední desce Městské části Praha 16a je k nahlédnutí v listinné podobě na Odboru ekonomickém ÚMČ Praha 16 v tomto rozsahu:

Závěrečný účet Městské části Praha 16 byl schválen v souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/3/19 ze dne 10. června 2019.

Kateřina Valínová, DiS.
vedoucí Odboru ekonomického
Zveřejněno: 20.06.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1834 x