Zemřel Milan Stodola

V sobotu 20. února zemřel inženýr Milan Stodola. Bylo mu 88 let. Jako absolvent stavební fakulty spojil svůj profesní život spojil právě se stavařinou.

Téměř padesát let byl členem radotínské stavební komise, dlouhé roky se jako zaměstnanec místního úřadu a poté Úřadu městské části Praha 16 staral o investiční projekty. Narodil se v Košicích, ale zakotvil v Radotíně, kde se podílel na vzniku nové cementárny.

Upřímnou soustrast rodině a pozůstalým. 

Milan Stodola. 
Foto: Petr Buček

Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 26. února v motolském krematoriu. 

V únorovém čísle Novin Prahy 16 vyšel rozhovor, v němž Milan Stodola zavzpomínal nejen na stavbu cementárny a domů na Viničkách, ale povyprávěl i o svém životním příběhu. 

Rozhovor najdete na osmé straně radničních listů pod tímto odkazem: Noviny Prahy 16, únor 2021 (pdf, 3,2 MB)

Zveřejněno: 01.03.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 509 x