Usnesení zastupitelstva č.7

Zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu a opatření Vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii a nemoci COVID-19 pro právnické a fyzické osoby pronajímající si komerční prostory a pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16 v návaznosti na Radou městské části přijaté usnesení č. 707/2020 ze dne 18. listopadu 2020

Číslo zastupitelstva: 14
č. 7
Ze dne 29.03.2021

I.  s o u h l a s í

s úlevou ve výši 100 % na nájemném nebytových prostor ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16 pro právnické a fyzické osoby, které mají v prostorách městské části sídlo nebo provozovnu a byla jim v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 5. října 2020 a souvisejících karanténních opatření znemožněna činnost, a to po dobu 3 kalendářních měsíců, za podmínky, že daná fyzická nebo právnická osoba nemá vůči pronajímateli nesplacené závazky z minulých období.

     

II.  s o u h l a s í

s úlevou ve výši 50 % na nájemném nebytových prostor ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16 pro právnické a fyzické osoby, které mají v prostorách městské části sídlo nebo provozovnu a byla jim v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 5. října 2020 a souvisejících karanténních opatření omezena činnost, a to po dobu 3 kalendářních měsíců, za podmínky, že daná fyzická nebo právnická osoba nemá vůči pronajímateli nesplacené závazky z minulých období.

Zveřejněno: 08.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 98 x