Zpráva o činnosti úseku kontroly odboru živnostenského za rok 2019

Úsek kontroly prováděl v roce 2019 kontrolu nad dodržováním povinností stanovených ustanoveními zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dále byl vykonáván dozor podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Úsek kontroly také dozoruje dodržování nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 13/2016 Sb. hl. m. Prahy. 

Kontroly pro rok 2019 byly zaměřeny na ubytovací služby, cestovní kanceláře a cestovní agentury, označení sídel a provozoven podnikatelů. 

 Počet kontrol fyzických osob  23 
 Počet kontrol právnických osob  54 
 Celkový počet kontrol 77

Z celkového počtu provedených kontrol vyplynulo: 

 Správní řízení ve věci zrušení živnosten. oprávnění    6 
 Příkazní řízení ve věci uložení sankce za přestupek   7
 Počet pokut příkazem na místě 35

Úsek kontroly řešil celkem 9 podnětů občanů nebo správních orgánů a byly prováděny pravidelné kontroly ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí.

Povinností úseku kontroly je také výběr místních poplatků za tržní místa před prodejnou Albert. 
Zveřejněno: 03.02.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1506 x