Zpráva o činnosti úseku kontroly za rok 2017

Úsek kontroly prováděl v roce 2017 kontrolu na dodržování povinností stanovených ustanoveními zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dále byl vykonáván dozor podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a dozor na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Kontroly byly zaměřeny dle Plánu kontrol pro rok 2017 především na masážní, kosmetické a kadeřnické služby, poskytovatele ubytovacích služeb, hostinskou činnost a prodej lihovin, prodej tabákových výrobků, označení provozoven a sídla podnikatelů.

 

Činnost úseku kontroly: 

V roce 2017 byla 107 x provedena kontrola podnikatele (35x podnikatele-fyzické osoby a 72x podnikatele - právnické osoby).

Z celkového počtu kontrol ve 12 případech došlo k porušení, které se týkalo neohlášení zřízení nebo ukončení provozovny, v 10 případech byla provozovna nedostatečně nebo vůbec označena, v 24 případech nebylo označeno sídlo podnikatele. Z celkového počtu 107 provedených kontrol byly zjištěné nedostatky 46x vyřešeny uložením pokuty příkazem uloženém na místě v celkové výši 83.000 Kč. 

Úsek kontroly uložil 1x pokutu za porušení zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a 2 pokuty za neoprávněné podnikání v celkové výši 45.000 Kč. Byla uložena 1 pořádková pokuta dle kontrolního řádu. 10x byly uloženy pokuty v příkazním řízení v celkové výši 63.000 Kč. Úsek kontroly zrušil 4x živnostenské oprávnění na žádost majitele objektů z důvodu nedoložení právního vztahu k sídlu. Na podnět občanů nebo správních orgánů bylo provedeno 17 místních zjištění.

V roce 2017 probíhaly plánované kontroly ve spolupráci s ČOI, kterých se uskutečnilo celkem 12.

Úsek kontroly prováděl výběr místních poplatků za tržní místa před prodejnou Albert a prováděl zde i pravidelnou kontrolu.

Zveřejněno: 19.01.2018 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 3186 x