Zpráva o kontrolách příspěvkových organizací 2015

Zpráva o výsledcích kontrol dle zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Městská část Praha 16 je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací:
  • Základní škola Praha – Radotín
  • Mateřská škola Praha – Radotín
  • Školní jídelna Praha – Radotín
  • Technické služby Praha – Radotín. 

Dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole provádí městská část v těchto organizacích finanční kontrolu. V roce 2015 byla provedena kontrola hospodaření ve všech zřizovaných organizacích:
  • Základní škola Praha – Radotín - kontrola za období 1-12/2014
  • Mateřská škola Praha – Radotín - kontrola za období 10/2014-12/2014
  • Školní jídelna Praha – Radotín - kontrola za období 1/2014–8/2015
  • Technické služby Praha – Radotín - kontrola za období 7/2014 - 6/2015
Na žádné z příspěvkových organizací nebyla zjištěna žádná závažná pochybení dle § 22 zák. č. 320/2001 Sb. 

Městská část provádí veřejnosprávní kontrolu u příjemců grantů poskytnutých z rozpočtu městské části. V roce 2015 městská část poskytla finanční prostředky 58 příjemcům, zkontrolováno bylo 58 příjemců. Finanční prostředky byly použity dle účelu, na který byly poskytnuty.

Zveřejněno: 28.01.2016 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 3563 x