Zpráva o kontrolách příspěvkových organizací 2016

Zpráva o výsledcích kontrol za r. 2016 dle zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Městská část Praha 16 je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací – Základní škola Praha – Radotín, Mateřská škola Praha – Radotín, Školní jídelna Praha – Radotín a Technické služby Praha – Radotín. 

Dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole provádí městská část v těchto organizacích finanční kontrolu.
V r. 2016 byla provedena kontrola hospodaření ve všech zřizovaných organizacích:
  • Základní škola Praha – Radotín - kontrola za období 1-12/2015
  • Mateřská škola Praha – Radotín - kontrola za období 1/2015-12/2015
  • Školní jídelna Praha – Radotín - kontrola za období 9/2015–12/2015
  • Technické služby Praha – Radotín -kontrola za období 7/2015 - 6/2016
Na žádné z příspěvkových organizací nebyla zjištěna žádná závažná pochybení dle § 22 zák. č. 320/2001 Sb. 

Městská část provádí veřejnosprávní kontrolu u příjemců grantů poskytnutých z rozpočtu městské části. V r. 2016 městská část poskytla finanční prostředky 61 příjemcům, zkontrolováno bylo 61 příjemců. Finanční prostředky byly použity dle účelu, na který byly poskytnuty.
Zveřejněno: 16.01.2017 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 3297 x