Zpráva o kontrolách příspěvkových organizací za rok 2017

Městská část Praha 16 je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací – Základní škola Praha – Radotín, Mateřská škola Praha – Radotín, Školní jídelna Praha – Radotín a Technické služby Praha – Radotín.

 

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole provádí městská část v těchto organizacích finanční kontrolu. V roce 2017 byla provedena kontrola hospodaření ve všech zřizovaných organizacích:

 • Základní škola Praha – Radotín:
  kontrola za období 1/2016 - 12/2016,

 • Mateřská škola Praha – Radotín:
  kontrola za období 1/2016 - 12/2016,

 • Školní jídelna Praha – Radotín:
  kontrola za období 1/2016 – 12/2016 a kontrola nápravných opatření zaúčtování strávníků v hlavní a ekonomické činnosti,

 • Technické služby Praha – Radotín:
  kontrola za období 7/2016 - 10/2017 a kontrola pracovně-právních vztahů, fakturace pořizovaného vybavení a sběr barevných kovů.

Na žádné z příspěvkových organizací nebyla zjištěna žádná závažná pochybení dle § 22 zákona č. 320/2001 Sb.

 

Městská část provádí veřejnosprávní kontrolu u příjemců grantů poskytnutých z rozpočtu městské části. V roce 2017 městská část poskytla finanční prostředky 61 příjemcům, zkontrolováno bylo 61 příjemců. Finanční prostředky byly použity dle účelu, na který byly poskytnuty.

Zveřejněno: 24.01.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2382 x