Zpráva o kontrolách příspěvkových organizací za rok 2018

Městská část Praha 16 je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací – Základní škola Praha – Radotín, Mateřská škola Praha – Radotín, Školní jídelna Praha – Radotín a Technické služby Praha – Radotín. 

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole provádí městská část v těchto organizacích finanční kontrolu.

V r. 2018 byla provedena kontrola hospodaření ve všech zřizovaných organizacích:
 • Základní škola Praha – Radotín:
  kontrola za období 1/2017 - 12/2017

 • Mateřská škola Praha – Radotín:
  kontrola za období 1/2017 - 12/2017

 • Školní jídelna Praha – Radotín:
  kontrola za období 1/2017 – 6/2018

 • Technické služby Praha – Radotín:
  kontrola za období 11/2017 - 6/2018 a kontrola pracovně-právních vztahů

Na žádné z příspěvkových organizací nebyla zjištěna žádná závažná pochybení dle § 22 zákona č. 320/2001 Sb. 

Městská část provádí veřejnosprávní kontrolu u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu městské části. V r. 2018 městská část poskytla finanční prostředky 75 příjemcům, zkontrolováno bylo 74 příjemců. 1 příjemce dotaci nepřevzal. Finanční prostředky byly použity dle účelu, na který byly poskytnuty.

Zveřejněno: 22.01.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1730 x