Zpráva o kontrolách příspěvkových organizací za rok 2019

Městská část Praha 16 je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací – Základní škola Praha – Radotín, Mateřská škola Praha – Radotín, Školní jídelna Praha – Radotín a Technické služby Praha – Radotín. 

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, provádí městská část v těchto organizacích finanční kontrolu.

V r. 2019 byla provedena kontrola hospodaření ve všech zřizovaných organizacích:
 • Základní škola Praha – Radotín
  kontrola za období 1/2018 - 12/2018

 • Mateřská škola Praha – Radotín
  kontrola za období 1/2018 - 12/2018 a kontrola hospodaření v oblasti stravování za období 9/2018 – 6/2019

 • Školní jídelna Praha – Radotín
  kontrola za období 7/2018 – 6/2019

 • Technické služby Praha – Radotín
  kontrola za období 7/2018 - 9/2019
Na žádné z příspěvkových organizací nebyla zjištěna žádná závažná pochybení dle § 22 zák. č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Městská část provádí veřejnosprávní kontrolu u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu městské části. V r. 2019 městská část poskytla finanční prostředky 74 příjemcům, zkontrolováno bylo 72 příjemců. 2 příjemci dotaci nepřevzali. Finanční prostředky byly použity dle účelu, na který byly poskytnuty.
Zveřejněno: 17.01.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1585 x