Zpráva o kontrolách příspěvkových organizací za rok 2020

Městská část Praha 16 je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací – Základní škola Praha – Radotín, Mateřská škola Praha – Radotín, Školní jídelna Praha – Radotín a Technické služby Praha – Radotín. 

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) provádí městská část v těchto organizacích veřejnosprávní kontrolu.

V r. 2020 byla provedena kontrola hospodaření ve všech zřizovaných organizacích:

 • Základní škola Praha – Radotín
  kontrola za období 1/2019 - 3/2020

 • Mateřská škola Praha – Radotín
  kontrola za období 1/2019 - 6/2020

 • Školní jídelna Praha – Radotín
  kontrola za období 7/2019 - 8/2020

 • Technické služby Praha – Radotín
  kontrola za období 10/2019 - 9/2020
Na žádné z příspěvkových organizací nebyla zjištěna žádná závažná pochybení dle § 22 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Městská část provádí veřejnosprávní kontrolu u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu městské části. V r. 2020 městská část poskytla finanční prostředky 77 příjemcům, zkontrolováno bylo 71 příjemců. 4 příjemci dotaci vrátili, 2 příjemci část dotace vrátili a 2 nepřevzali. Finanční prostředky byly použity dle účelu, na který byly poskytnuty.
Zveřejněno: 19.01.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 882 x