PORTÁL PRÁCE

Pro vkládání a úpravu firem a podnikatelů je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.


Název pozice: Referent/referentka Odboru ekonomického
Druh pracovního vztahu: Pracovní poměr na plný úvazek
Práci nabízíme na dobu: neurčitou
Firma: Městská část Praha 16, Úřad městské části Praha 16
Adresa: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín

Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA ODBORU EKONOMICKÉHO

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 2.1.2023
Platová třída: 8. - 9. (v závislosti na splnění kvalifikačních požadavků)

Popis pracovní činnosti:
a) komplexní zajišťování evidence nájemného v bytových a nebytových prostorách ve správě Městské části Praha 16 (předpis nájemného a služeb, kontrola úhrad, roční vyúčtování),
b) správa agendy nájemních smluv a agendy jednotlivých bytových domů po ekonomické stránce,
c) úzká spolupráce s Oddělením správy obecních nemovitostí.

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2) Další stanovené podmínky:
a) vzdělání minimálně středoškolské s maturitou, nejlépe ekonomického zaměření,
b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
c) samostatnost a pečlivost,
d) psychická odolnost, vysoká flexibilita a spolehlivost.

Výhody uchazeče:
a) praxe v obdobné pracovní pozici či ve veřejné správě,
b) znalost práce s aplikací pro správu nemovitostí iDES,
c) znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v platném znění, vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, v platném znění,
d) znalost práce s Jednotným ekonomickým systémem (IS GINIS).

Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době),
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu,
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání cizího jazyka,
f) volitelná část pracovní doby,
g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
h) přátelské prostředí menšího úřadu.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 12.12.2022 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Kateřina Valínová, DiS., tel.: 234 128 220.

Praha 15. listopad 2022

Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16