Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
24.06.202207.07.2022
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo) včetně zápisu z jednání Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo) včetně zápisu z jednání - MŽP
24.06.202207.07.2022
Závěr zjišťovacího řízení Závěr zjišťovacího řízení - "Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027" - MŽP
23.06.202208.07.2022
Opatření Černošická a Oddechová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Černošická a Oddechová z důvodu pokládky kabelů NN v Praze 16
23.06.202208.07.2022
Opatření Bochníčkova a Na Hvězdárně Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Bochníčkova a Na Hvězdárně z důvodu stavby přeložky vedení VN, v Praze 16
23.06.202208.07.2022
Opatření Pod Lečí Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Pod Lečí z důvodu stavby inženýrských sítí v Praze 16
23.06.202208.07.2022
Opatření Vrážská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Vrážská z důvodu stavby kanalizace v rámci 56. etapy akce Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice
23.06.202223.08.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Ford, RZ: 7AH8197 - SSHMP
23.06.202223.08.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Hyundai RZ: 6A37367 - SSHMP
23.06.202208.07.2022
Rozhodnutí - změna stavby před dokončením Stavba č. 4506 TV Velká Chuchle, etapa 0014 Na Cihelně, Praha - Velká Chuchle
21.06.202208.07.2022
Oznámení o ZŘ o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě Oznámení o ZŘ o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě
17.06.202204.07.2022
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zabrání věci Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zabrání věci neznámého vlastníka
20.06.202231.03.2023
Lex Ukrajina II Osvobození od správních poplatků na úseku matrik
17.06.202202.07.2022
Usnesení Obytný soubor v lokalitě Cikánka v Praze - Radotíně, ul. Na Cikánce
14.06.202227.06.2022
Ohledání vozidla_ U Jankovky 14, Praha 16 Informace o konání ohledání vozidla tov. zn. Peugeot 206, barva šedá, U Jankovky 14, Praha - Radotín, odstaveného v rozporu s ust. §19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
14.06.202227.06.2022
Ohledání vozidla_ naproti vodní stavbě - Zdymadlo Modřany Informace o konání ohledání vozidla tov. zn. Audi A4, barva modrá, naproti vodní stavbě - Zdymadlo Modřany, Praha - velká Chuchle, odstaveného v rozporu s ust. §19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
14.06.202227.06.2022
Ohledání vozidla_ Višňové sady Informace o konání ohledání vozidla tov. zn. Renault Megane, barva šedá, K Višňovéme sadu 17, Praha - velká Chuchle, odstaveného v rozporu s ust. §19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
13.06.202230.06.2022
Veřejná vyhláška - Kateřina Kratochvílová, nar. 2004 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
13.06.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 5/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2022.
01.06.202230.06.2022
Ztráta průkazu zaměstnance Úřadu městské části Praha 16 Dne 23.5.2022 byla nahlášena ztráta Průkazu zaměstnance Úřadu městské části Praha 16 vystaveného na jméno Petra Raková.
27.05.202227.06.2022
Veřejná vyhláška zklidnění Prvomájová a okolí oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v zavedení zóny "30" v ul. Prvomájová a navazujících komunikacích v Praze 16
25.05.202210.07.2022
Návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2021 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.
16.05.202231.01.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 4/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2022.
24.05.202224.07.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Opel, RZ:3AP1394

Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru živnostenského s nástupem od 1. července 2022. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 26. května 2022.
09.05.202209.07.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Volkswagen RZ 6A62192 - SSHMP
27.04.202230.06.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy
25.04.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 3/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 3/2022.
01.04.202201.07.2022
Přidělené dotace 2022 Zastupitelstvo Městské části Praha 16 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého dotační komisí. Mezi 75 projektů bude rozděleno 1 220 000 korun.
28.03.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 2/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2022.
23.03.202202.10.2022
Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026, počty podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026, počty podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty
12