Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
09.06.202319.06.2023
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Řádné V. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se koná v pondělí 19. června od 17.00 hod. v aule Základní školy Praha-Radotín, Loučanská 1112/2.
06.06.202313.06.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 13.6.2023 PRE Distribuce oznamuje, že dne 13.6.2023 v době od 9.00 do 13.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v částech ulic Sobětická a Strážovská, Praha 16-Radotín.
05.06.202320.06.2023
Záměr pronájmu části oplocení skateparku pro umístění reklamy Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části oplocení skateparku v Radotíně pro umístění reklamního banneru o velikosti A2 panu S. V., IČO: 64901548, K Cementárně 1737/9b, Praha-Radotín, k propagaci lekcí na freestyle koloběžky (Scooter škola). Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 190/2023 ze dne 31. 5. 2023.
02.06.202319.06.2023
Oznámení o pokračování společného řízení Praha-Radotín, Zklidnění Prvomájové ulice, parc.č. 357/11, 357/35, 403/1, 403/3, 404, 540/11, 643/2, 2524/1, 2524/2, 2591/1, 2596, 2611, 2612, 2613/1, 2614/2, 2615, 2616, 2618, 2619, 2621, 2622/1, 2622/2, 2644/10, 528/3 v katastrálním území Radotín
31.05.202315.07.2023
Návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2022 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022.
29.05.202313.06.2023
Výzva, usnesení Obytný soubor Zbraslav Panské zahrady, Praha - Zbraslav
24.05.202301.02.2024
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 5/2023 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2023.
19.05.202319.08.2023
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo, Citroën, RZ: 1A72298
19.05.202319.07.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Volkswagen, RZ: 1SL6918
19.05.202319.07.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Volvo, RZ: 7AX3070
16.05.202326.06.2023
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 11 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 11 Z3117/11 a Z3124/11
11.05.202311.07.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Peugeot, RZ: 3K05787
10.05.202314.06.2023
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 14 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 14
10.05.202314.06.2023
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z3577/00 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny Z3577/00
06.05.202306.07.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Mitsubishi, RZ: 6A50172
06.05.202306.07.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Ford. RZ: 5T42567
06.05.202317.07.2023
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - nám. Osvoboditelů, Horymírovo náměstí, Slinková, Prvomájová a další

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1721/26 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění záměr prodeje části pozemku parc.č. 1721/26, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1721/34, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 5 m2 vlastníkovi pozemku parc.č. 1721/4 v k.ú. Radotín. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 139/2023 ze dne 22. 3. 2023 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. IV/10/23 ze dne 24.4.2023.
27.04.202327.06.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Škoda, RZ: 2SV2902
27.04.202327.06.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Peugeot, RZ: 8B02989
25.04.202325.06.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace_Volkswagen, RZ: 4S08413
25.04.202325.06.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace_Honda, RZ: FMN5000
19.04.202301.02.2024
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 4/2023 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2023.
20.04.202320.07.2023
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo - Lancia, RZ: 7A80525
22.03.202301.02.2024
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 3/2023 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 3/2023.
30.03.202330.06.2023
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo, VW Transportér, RZ: 3C76189
08.03.202301.02.2024
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 2/2023 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2023.
14.02.202331.01.2024
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2023 číslo 1/2023 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo III/5/23 ze dne 6. února 2023, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 1/2023.
13.02.202331.01.2024
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2023 Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje Schválený rozpočet městské části na rok 2023, střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028 a další pomocné dokumenty. Všechny dokumenty byly schváleny usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo č. III/5/23 ze dne 6. února 2023.
02.01.2023
Pravidla rozpočtového provizoria od roku 2023 Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) je plně závislá na schválení rozpočtu hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) a nemůže svůj rozpočet schválit dříve než samotné HMP. Vzhledem k tomu nelze tedy plně zabezpečit, aby MČ měla schválený rozpočet do konce kalendářního roku, proto jsou předkládána v souladu s ustanoveními zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Pravidla rozpočtového provizoria (dále jen „Pravidla“) platná od ledna roku 2023 na dobu neurčitou. Zároveň došlo tímto usnesením ke zrušení původních Pravidel rozpočtového provizoria, platných od roku 2020.
12