Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
26.09.202211.10.2022
Opatření Vrážská x Věštínská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu pokládky kabelového vedení v ul. Vrážská x Věštínská v rámci 66. etapy stavby Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice
26.09.202211.10.2022
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1252/11 v k.ú. Radotín, včetně stavby skladu Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1252/1, ostatní plocha v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1252/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, včetně stavby bez čp/če – skladu sportovních potřeb, provozovateli sportovního areálu „nový stadion“ Radotínskému sportovnímu klubu, z.s., IČ: 45251291, U Starého stadionu 2094/11, Praha-Radotín. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 1296/2022 ze dne 14. 9. 2022.
22.09.202207.10.2022
Opatření Starochuchelská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu uzavírky železničního přejezdu v ul. Starochuchelská v Praze 16
20.09.202220.11.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, RZ: AHL3697_SSHMP
19.09.202204.10.2022
Opatření U lékárny Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. U Lékárny z důvodu pořádání kulturního projektu "Kreativní Zbraslav dětem"
19.09.202204.10.2022
Územní rozhodnutí Hillside vila, Praha Radotín, ul. Chatová
16.09.202216.11.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Volkswagen, RZ: 6AJ0325 - SSHMP
05.09.202210.10.2022
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Odboru občansko správního s nástupem od 1. listopadu 2022. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 10. října 2022.
02.09.202202.12.2022
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Správa služeb hlavního města Prahy oznamuje provozovateli vozidla značky Ford, RZ: KLK 2300, možnost vyzvednout si vozidlo odstraněné z pozemní komunikace Nad jezem 423, Praha 16-Lipence, na odtahovém parkovišti Správy služeb hlavního města Prahy Radlická ulice - Jinonice. Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém oznámení.
02.09.202202.11.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Správa služeb hlavního města Prahy vyzývá provozovatele vozidla Volkswagen, RZ: 2SN 8681, k odstranění vozidla z pozemní komunikace Spodní 1, Praha 16-Lahovice. Podmínky uvedeny v přilozené výzvě.
02.09.202202.11.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Správa služeb hlavního města Prahy vyzývá provozovatele vozidla Ford, RZ: 4P0 3866 k odstranění vozidla z pozemní komunikace Spodní 1, Praha 16-Lahovice. Podmínky uvedeny v přilozené výzvě.
02.09.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 8/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 8/2022.
01.09.202202.10.2022
Veřejná vyhláška Starolázeňská Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení v ul. Starolázeňská ve Velké Chuchli
29.08.202214.10.2022
Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023 Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1895 ze dne 1.8.2022 vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023.
28.08.202213.10.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrhu změny Z3125/00 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrhu změny Z3125/00
24.08.202224.10.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Lancia, RZ: 7A80525 - SSHMP
24.08.202224.10.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Opel, RZ: 3K05565 - SSHMP
22.08.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 7/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 7/2022.
10.08.202210.10.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Renault, RZ: 2U96292 - SSHMP
10.08.202210.10.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Renault, RZ: 2U96292 - SSHMP
05.08.202205.10.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, IVECO RZ: 2C63789
05.08.202205.10.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, IVECO RZ: 2C63789
05.08.202205.10.2022
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, AUDI RZ: 8A72233
01.07.202215.07.2023
Závěrečný účet hospodaření za rok 2021 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. Závěrečný účet Městské části Praha 16 byl schválen v souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo XXI/3/22 dne 20. června 2022.
13.07.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 6/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 6/2022.
20.06.202231.03.2023
Lex Ukrajina II Osvobození od správních poplatků na úseku matrik
13.06.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 5/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2022.
16.05.202231.01.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 4/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2022.

Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru živnostenského s nástupem od 1. července 2022. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 26. května 2022.
25.04.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 3/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 3/2022.
12