Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
06.02.202310.03.2023
Vyhlášení dotací na rok 2023 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 94/2023 ze dne 25. ledna 2023 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2023. Žádosti se přijímají do 10. března 2023 do 12.00 hodin.
06.02.202315.03.2023
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 29 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 29
06.02.202315.03.2023
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 09 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 09
06.02.202315.03.2023
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 19 - opakované veřejné projednání Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 19 - opakované veřejné projednání
06.02.202315.03.2023
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 15 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 15
06.02.202315.03.2023
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 18 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 18
06.02.202306.04.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Ford_RZ: 9A94087
03.02.202320.02.2023
Vyrozumění - nepřiznání účastenství Společné řízení o povolení stavby "Rezidence Centrum Radotín II", Praha-Radotín, nám. Osvoboditelů - vyrozumění o nepřiznání účastenství
03.02.202320.02.2023
Vyrozumění - nepřiznání účastenství Společné řízení o povolení stavby "Rezidence Centrum Radotín II", Praha-Radotín, nám. Osvoboditelů - vyrozumění o nepřiznání účastenství
01.02.202317.02.2023
Společné povolení Novostavba rodinného domu, parc.č. 3107/1 k.ú.Zbraslav, lokalita Závist, Praha-Zbraslav
27.01.202327.03.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Mazda, RZ:4AT0354
27.01.202306.02.2023
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Řádné III. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se koná v pondělí 6. února od 17.00 hod. v aule Základní školy Praha-Radotín, Loučanská 1112/2.
26.01.202310.02.2023
Opatření Mezichuchelská, Dostihová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Dostihová a Maezichuchelská z důvodu stavby lávky v rámci 72. etapy akce Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice
25.01.202309.02.2023
Usnesení Obytný soubor v lokalitě Cikánka v Praze - Radotíně, Praha Radotín, ul. Na Cikánce
25.01.202315.02.2023
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentka/referent Podatelny Odboru občansko správního s nástupem od 1. března 2023. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 15. února 2023 do 12 hodin.
25.01.202315.02.2023
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Oddělení informatiky odboru Kancelář úřadu s nástupem od 1. března 2023. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 15. února 2023 do 12 hodin.
23.01.202307.02.2023
Opatření Českého červeného kříže Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení svislého dopravního značení v ul. Českého červeného kříže a Ke Kazínu v Praze 16
23.01.202323.03.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - Volkswagen, RZ:7AI0386
23.01.202307.02.2023
Dražební vyhláška Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí - Exekutorský úřad Plzeň-město
11.01.202310.02.2023
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16 NA ROK 2023 Městská část Praha 16 v souladu s § 11 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 pro rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2028.
04.01.202304.03.2023
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace - BMW, RZ: 4SE6607
02.01.2023
Pravidla rozpočtového provizoria od roku 2023 Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) je plně závislá na schválení rozpočtu hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) a nemůže svůj rozpočet schválit dříve než samotné HMP. Vzhledem k tomu nelze tedy plně zabezpečit, aby MČ měla schválený rozpočet do konce kalendářního roku, proto jsou předkládána v souladu s ustanoveními zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Pravidla rozpočtového provizoria (dále jen „Pravidla“) platná od ledna roku 2023 na dobu neurčitou. Zároveň došlo tímto usnesením ke zrušení původních Pravidel rozpočtového provizoria, platných od roku 2020.
07.12.202231.12.2023
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových rozpočtů na roky 2023 - 2025 Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů do roku 2025 zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2023.
07.11.202208.02.2023
Rozhodnutí_uložení povinnosti odstranit vrak Neznámý provozovatel vraku_Rozhodnutí o uložení povinnosti odstranit vrak

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 23. a 24. října 2022.
01.07.202215.07.2023
Závěrečný účet hospodaření za rok 2021 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. Závěrečný účet Městské části Praha 16 byl schválen v souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo XXI/3/22 dne 20. června 2022.
20.06.202231.03.2023
Lex Ukrajina II Osvobození od správních poplatků na úseku matrik

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.