Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
15.10.202101.11.2021
Opatření Jaspisová x Prvomájová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ulici Jaspisová a Prvomájová z důvodu stavby vodovodní přípojky v Praze 16
13.10.202127.10.2021
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých - Exekutorský úřad Cheb
12.10.202120.10.2021
Mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Rada městské části Praha 16 zve občany na XVIII. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná ve středu 20. října 2021 od 17.00 hodin v zasedací místnosti radnice, V. Balého 23/3, Praha-Radotín.
12.10.202110.11.2021
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Odboru živnostenského s nástupem od 1. prosince 2021. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 10. listopadu 2021 do 12 hodin.
07.10.202122.10.2021
Opatření Vrážská, Radotínská, Ke Zděři a okolí Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ulicích Radotínská, Vrážská, Ke Zděři, Na Rymáni, Stadiónová a Zítkova v rámci stavby Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice
06.10.202121.10.2021
Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr směny části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín o výměře 1359 m2 z celkové výměry 1530 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3105/6 označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 3105/8 o výměře 393 m2 ve vlastnictví xxxx. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 981/2021 ze dne 1. 9. 2021 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XVII/9/21 ze dne 22. 9. 2021.
06.10.202121.10.2021
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín o odhadnuté výměře 5,22 m2 spoluvlastníkům pozemku parc.č. 2086/11 v k.ú. Radotín. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 983/2021 ze dne 1. 9. 2021 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XVII/13/21 ze dne 22. 9. 2021.
06.10.202121.10.2021
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 946/1 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 946/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 946/3 o výměře 17 m2 spoluvlastníkům navazujících pozemků parc.č. 950 a 951 v k.ú. Radotín, za účelem zachování přístupové plochy k rodinnému domu Karlická č.p. 221/2. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 957/2021 ze dne 14. 7. 2021 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XVII/11/21 ze dne 22. 9. 2021.
06.10.202121.10.2021
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1578/10 o výměře 243 m2 (pozemek okolo bytového domu č.p. 993/15) Družstvu Na Viničkách 993/15, IČ: 60194677, se sídlem Na Viničkách 993/15, Praha-Radotín. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 975/2021 ze dne 11. 8. 2021 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XVII/12/21 ze dne 22. 9. 2021.
06.10.202121.10.2021
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 963/18 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 963/18 v k.ú. Radotín o výměře 27 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 974/2021 ze dne 11. 8. 2021 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XVII/10/21 ze dne 22. 9. 2021.
06.10.202121.10.2021
Záměr zřízení práva stavby Městská část Praha 16 oznamuje záměr zatížení pozemků parc.č. 1252/1 a 1252/5 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16, věcným právem stavebníka SC Olympia Radotín z.s., IČO: 26644746, Stadiónová 1640/1, Praha-Radotín, mít na pozemcích stavbu nazvanou „Budova sportovně – technického zázemí hřiště SC Radotín, Ke Zděři 1111, Praha-Radotín“. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 1. 9. 2021 usnesením č. 984/2021 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 22. 9. 2021 usnesením č. XVII/15/21.
13.09.202113.12.2021
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Správa služeb hlavního města Prahy oznamuje možnost vyzvednutí vozidel odstraněných z pozemních komunikacích na území hlavního města Prahy.
13.09.202113.11.2021
Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Správa služeb hlavního města Prahy vyzývá k odstranění vozidel z pozemních komunikací na území hlavního města Prahy.
01.09.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 10/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 10/2021.
03.08.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 9/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 9/2021.
26.07.202131.10.2021
OZNÁMENÍ - oprava kotevních izolátorových závěsů na vedení VVN V414 Řeporyje-Chodov OZNÁMENÍ - oprava kotevních izolátorových závěsů na vedení VVN V414 Řeporyje-Chodov
30.06.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 8/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 8/2021.
30.06.202131.07.2022
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2020 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.
17.06.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 7/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 7/2021.
17.05.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 6/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 6/2021.
28.04.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 5/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2021.
21.04.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 4/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2021.
12.03.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 3/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 3/2021.
17.02.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 2/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2021.
03.02.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 1/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 1/2021.
29.01.202128.02.2022
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2021 Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 a další dokumenty schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo XIII/5/21 ze dne 20. ledna 2021.
28.12.202015.01.2022
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů těchto organizací do roku 2023 Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2021.

Pravidla pro rozpočtové provizorium Městské části Praha 16 s účinností od 1.1.2020

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.