Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
14.01.202129.01.2021
Opatření Vápenná, Ledvická a Častonická Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení svislého dopravního značení v rozsahu plošného snížení rychlosti zavedením zóny "30" v ul. Vápenná, Ledvická a Častonická v Radotíně
11.01.202126.01.2021
Opatření Nad parkem Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ulici Nad parkem z důvodu zajištění průjezdu vozidel stavby "Víceúčelové hřiště" do areálu ZŠ
11.01.202126.01.2021
Opatření Na betonce, Vrážská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu realizace 37. etapy stavby Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice v ulici Na betonce a Vrážská v Radotíně
11.01.202120.01.2021
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Rada městské části Praha 16 zve občany na XIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná ve středu 20. ledna 2021 od 17.00 hod. v Aule ZŠ Praha-Radotín, Loučanská 1112.
08.01.202123.01.2021
Opatření Na staré Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Na staré, Ke stanici, K řece a K zahradám spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu vyznačení Zóny "30" a "Obytné zóny" v Praze - Lahovicích.
06.01.202121.01.2021
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 528/2, 528/6 a 528/10 v k.ú. Radotín a celého pozemku parc.č. 528/9 v k.ú. Radotín jako jednoho celku o souhrnné výměře 2275 m2 společnosti EUROVIA CS a.s., IČ: 45279424, za účelem zřízení staveniště v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“. Tento záměr byl schválen Radou MČ Praha 16 na jejím zasedání dne 16. 12. 2020 usnesením č. 755/2020.
04.01.202103.04.2021
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo MHMP
28.12.202015.01.2022
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů těchto organizací do roku 2023 Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2021.
28.12.202031.01.2021
Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 Městská část Praha 16 v souladu s § 11 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje návrh rozpočtu Městské části Praha 16 pro rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2026.
14.12.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 13/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 13/2020.
21.12.202027.01.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Územního plánu - MHMP
01.12.202018.01.2021
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021 Rada hl. m. Prahy schválila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021. Žádosti o grant budou přijímány v termínu od 28. 12. 2020 do 18. 1. 2021. Text programu a podmínky podání žádosti o grant jsou uvedeny v příloze tohoto oznámení.
18.11.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 12/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 12/2020.
09.11.202031.03.2021
Zimní údržba komunikací 2020/2021 Plán zimní údržby komunikací, které jsou svěřené do správy Městské části Praha 16.
26.10.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 11/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 11/2020.
01.10.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 10/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 10/2020.
16.09.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 9/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 9/2020.
31.07.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 8/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 8/2020.
15.07.202031.07.2021
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
17.06.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 6/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 6/2020.
27.05.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 5/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2020.
09.04.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 4/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2020.
02.03.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 2/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2020.
10.02.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 1_2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 1/2020 (dále jen „RO“) na základě potřeb zjištěných v průběhu účetního období.
03.01.202031.01.2021
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2020 Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo VII/6/19 ze dne 16. prosince 2019, na svých internetových stránkách https://www.praha16.eu/Financni-zalezitosti-granty-dotace. Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 11 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočet MČ Praha 16 na rok 2020, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 číslo VII/6/19 ze dne 16. prosince 2019.
03.01.202031.01.2021
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů těchto organizací do roku 2023 Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů do roku 2023 zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2020.

Pravidla pro rozpočtové provizorium Městské části Praha 16 s účinností od 1.1.2020

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.